Våra tjänster

Dränering av en husgrund eller källare är ett omfattade arbete som kräver såväl kompetens och kunskap, som noggrannhet och bra utrustning. Allt det – och lite till – får du naturligtvis om du vänder dig till oss. Samtliga av våra duktiga medarbetare besitter den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna utföra professionella dräneringsarbeten, oavsett om det är av större eller mindre omfattning. Tack vare vår expertis på området, har vi dessutom möjligheten att kunna erbjuda dig som en kund ett heltäckande utbud av tjänster inom allt som rör dränering i Stockholm och tillhörande arbeten.

Det här kan vi hjälpa till med

Till oss kan du vända dig för hjälp med alla steg genom hela dräneringsprocessen. Efter första kontakten bokar vi in en tid då en av våra professionella yrkesmän kommer hem till dig och utför en grundlig inspektion av din husgrund. Utifrån det görs sedan en bedömning av huruvida det föreligger ett behov av dränering. Därefter går vi vidare med projektering och en kostnadsfri offert för dig att ta ställning till. Vad gäller själva dräneringsarbetet har vi såväl kompetens som kapacitet att sköta hela processen. Vi använder rejäla och effektiva grävmaskiner för dikesgrävning och högkvalitativt dräneringsmaterial för längsta möjliga livslängd.

ROT-avdraget gör det billigare för dig som kund

Dränering av hus är ett av de markarbeten som ger dig rätt att utnyttja det förmånliga ROT-avdraget. Vi vill gärna göra det så enkelt som möjligt för dig som kund, och ombesörjer därför all nödvändig administrering kring ROT-avdraget. Allting är med andra ord redan avdraget och klart när du får din faktura.